602 394 368

Produkty specjalne

PRODUKTY SPECJALNE kategoria produktów służących do szczelnego montażu dolnych profili okiennych w ścianach budynku, do których należą:

• profile podokienne do montażu w systemie Illbruck MOWO (wykonane z polistyrenu ekstradowanego oraz listwy w kształcie litery „T")
• ciepły parapet (profil parapetowy przeznaczony do uszczelnień dolnego złącza okiennego – zapewnia wysoką szczelność na niekorzystne warunki atmosferyczne)
• okrągły sznur PE (służy do wypełnienia szczelin łączeniowych i dylatacyjnych oraz uszczelniania szkła profilowego)
• wysokowytrzymała kotwa chemiczna (przeznaczona do montażu prętów granitowych, zbrojeniowych, gniazd w betonie oraz pozostałych elementów budowlanych)
• zaprawa termoizolacyjna (używana do wypełnień dużych ubytków w murze oraz wyrównywania ścian przed etapem ciepłego montażu okien)

Produkty z kategorii