602 394 368

Masy bitumiczne

MASY BITUMICZNE to artykuły stanowiące mieszankę kruszywa, lepiszcza i wypełniacza, mające szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym. Powstają poprzez przesianie gorącego kruszywa przez sito i podzielenie go na frakcje, które gromadzone w specjalnych komorach, porcjowane są wagowo do mieszalnika. Następnym etapem jest ogrzanie lepiszcza w kotłach do bimutu i transport pompą do mieszalnika wagowo, lub objętościowo, poprzez przepływomierz (wypełniacz dozuje się poprzez przenośnik ślimakowy z silosów).

Na wysoką jakość masy bitumicznej wpływa dokładne dozowanie składników i odpowiednio dobrany czas ich mieszania.

W naszym sklepie oferujemy trzy wysokiej jakości produkty:

• Dysperbit DN BauMASTER
• Dysperbit grunt BauMASTER
• Strybit 2000 BauMASTER

Produkty z kategorii