602 394 368

DBS 9802-PUR B1 Piana poliuretanowa ogniochronna wężykowa

DBS 9802-PUR B1 Piana poliuretanowa ogniochronna wężykowa to jednoskładnikowa,
półsztywna pianka montażowo-izolacyjna na bazie poliuretanu do zastosowań w systemach
ochrony przeciwpożarowej (klasa palności B1 wg DIN 4102-1/B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1)

Zastosowanie:

 • W systemach ochrony przeciwpożarowej do wypełniania nieruchomych szczelin pionowych (cegła ceramiczna, zaprawa mineralna, płyty g-k, beton, beton komórkowy - sklasyfikowane wg normy PN-EN 13501-2:2008 w klasie odporności ogniowej od EI 120 do EI 240 zgodnie z rozwiązaniami opisanymi w AT-15-7849/09), przy czym szerokość uszczelnianej szczeliny (15 do 40 mm) zależy od grubości warstwy i rodzaju kitu zamykającego szczelinę po obu stronach przegrody oraz grubości ściany w danej klasie odporności ogniowej
 • do uszczelniania przestrzeni pomiędzy ościeżnicami a ościeżami (drewno, stal, PCW)
 • montażu drzwi, bram, rolet, ekranów
 • wypełniania prześwitów dla rur i przewodów w ścianach, stropach i dachach
 • łączenia oraz uszczelniania prefabrykatów budowlanych
 • izolacji dachów, stropodachów
 • wygłuszanie i uszczelnianie ścian, sufitów jak również konstrukcji dachowych.

Właściwości: 

 • Trudno zapalna, w razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów
 • rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i podłożu budowlanym
 • odznacza się poprawną wydajnością, czasem obróbki i wydajnością początkową
 • wyróżnia się wysoką gęstością
 • niską wodochłonnością
 • zwartą, jednolitą i drobnokomórkową strukturą wewnętrzną
 • stabilna wymiarowo w czasie w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności względnej
 • przyczepna do powierzchni pionowych i poziomych (nie ścieka)
 • stanowi dobrą izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną
 • zapewnia elastyczność montowanych elementów
 • posiada wysoką zdolność rozprężenia w dziurach i szczelinach.

Pojemność 750ml
Karton 12 sztuk

Wyślij zapytanie.

lub zadzwoń pod nr tel: 602 394 368